Phuket Capital Amphe

87

Phuket Capital Amphe, Phuket, Thailand. Pano by Anton Stasenko.